Register

Om het zoeken in de stapel artikeltjes (welk artikeltje was dat ook alweer waarin Kapelaan van Oosten werd genoemd?) makkelijker te maken, hebben we een register gemaakt. Van alle artikeltjes hebben we de onderwerpen (per artikel minimaal 4), de persoonsnamen en de plaatsnamen geregistreerd.
Even een korte uitleg, voordat U gaat speuren op de volgende bladzijden. Achter de onderwerpen, persoons- en plaatsnamen, zijn codes te vinden. Deze codes kunt aanklikken en linken U door naar de bewuste artikeltjes waar het onderwerp, de persoons- of plaatsnaam in voorkomt. De codes zijn afgeleid van de artikeltjes, de nummers zijn gerelateerd aan het nummer van het artikeltje.
We onderscheiden de volgende codes:
GS = Geschiedkundige Snuffelarijen
HL = Heilige Lucasparochie 1797-1997
PG = Parochiegeschiedenis
PGN = Parochiegeschiedenissen
AR = Archiefjes

Voor de overige publicaties zijn onder andere de volgende codes opgenomen:
DK = Dorpskrant Elden
KB = Kringbulletin

Via de onderstaande knoppen kunt U zoeken in het register.


Van elk artikeltje zijn minimaal vier onderwerpen, waar het artikeltje over gaat, in het register opgenomen. Ook zijn namen, die niet onder persoons- of plaatsnamen vallen opgenomen.


Alle achternamen die voorkomen in de artikeltjes zijn opgenomen. Ook de bijnamen en de namen van de Heiligen zijn in dit register opgenomen.


Alle topografische namen zijn in dit register opgenomen.


1996-2014 Lucas van Elden, Arnhem.