PAROCHIEGESCHIEDENISSEN (40)

door LUCAS VAN ELDEN

50

We hebben iets te vieren!
In Uw hand heeft U namelijk het parochieblad met het vijftigste artikeltje van onze hand. Vijftig? Veertig? Wat is het nu? Daarom even een korte uitleg.
In november 1996 begonnen we onder de naam "Snuffelaar II" met de artikeltjes ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Heilige Lucasparochie, dit waren er in het totaal tien. In mei 1998 begonnen we als "Lucas van Elden" met het schrijven over de geschiedenis van de parochies in Elden en Arnhem-Zuid. Eerst onder de titel "Parochiegeschiedenis", om vervolgens in januari 2001 de draad op te pakken met "Parochiegeschiedenissen". Kortom, al 50 artikeltjes lang worden er kleine stukjes geschiedschrijving aan het papier toevertrouwd. Met het behalen van deze mijlpaal, en de veranderingen die er binnen onze parochies aankomen, hebben we besloten om de titel van de stukjes aan te passen. Immers, wanneer er straks sprake is van één parochie in Arnhem-Zuid (we rekenen Elden als één dorpje in één stad daar ook bij), kunnen we niet meer spreken over "Parochiegeschiedenissen". Het heeft onze hersenen behoorlijk gepijnigd om tot een nieuwe titel te komen. Maar dankzij Simon Carmiggelt's "Cursiefjes" hebben we een nieuwe titel bedacht; "Archiefjes". Kleine stukjes over de geschiedenis van Rooms-katholiek Arnhem-Zuid!
In het volgende Parochieblad leest U meer van onze hand in "Archiefjes 1", maar nu eerst een prettige vakantie!


© 2004-2014 Lucas van Elden, Arnhem.