PAROCHIEGESCHIEDENISSEN (38)

door LUCAS VAN ELDEN

EEN NIEUWE PAROCHIE

In de vorige "Parochiegeschiedenissen", de laatste van vorig jaar, somden we een aantal onderwerpen op, waar we in de toekomst over zouden kunnen schrijven. Een van die onderwerpen was de oprichting van de Heilige Geestparochie.
Kort na de Tweede Wereldoorlog werd er volop gebouwd in de Arnhemse nieuwbouwwijk Malburgen. In het begin van de vijftiger jaren was het aantal Rooms-katholieke gelovigen aan de westzijde van de Nijmeegseweg al gegroeid tot 1500 zielen, de verwachtingen waren dat dit getal in een paar jaar zou verdubbelen. Tevens had de gemeente Arnhem ook nog eens grootse plannen om de Groene Rivier in te dammen en vol te bouwen met woningen. Kortom Malburgen-West kreeg vorm. Al deze feiten waren voor Aartsbisschop Alfrink de reden om (toen nog) Kapelaan Raken, bij zich te roepen. Kapelaan Raken kreeg de opdracht om een nieuwe parochie op te richten: de Heilige Geestparochie. Dit gebeurde allemaal op 4 september 1953. Op 1 oktober van dat jaar vestigde Pastoor Raken zich aan de Wilgenlaan 29, en was de Heilige Geestparochie te Arnhem-Zuid een feit.
Dit stukje doorlezend, doet ons beseffen, dat we dit jaar voor een historische gebeurtenis staan. Wederom de oprichting van één nieuwe parochie; de samenvoeging van de Heilige Geest-, Heilig Sacraments- en Heilige Lucasparochie.


© 2004-2014 Lucas van Elden, Arnhem.