PAROCHIEGESCHIEDENISSEN (36)

door LUCAS VAN ELDEN

"ONSE LIEVE VROVWE TOT SHERTOGHENBOSCH"

Het is dit jaar 150 jaar geleden, dat het beeld van de "Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch" weer terugkeerde naar de Sint Jan in Den Bosch. Dit gebeurde op 27 december 1853. Vanaf 28 januari 1630 verbleef het beeld in Brussel. Men spreekt ook wel over de "ballingschap" van de "Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch". De reden voor deze "vlucht", moeten we zoeken bij de bezetting van Den Bosch door de protestantse troepen van Frederik Hendrik in 1629.
Het is dit jaar 618 jaar geleden, dat er vanuit ons parochiegebied een bedevaartreis werd ondernomen naar de "Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch". Op 5 oktober 1385 doen Dibbout van Weli, zijn vrouw en dochter; Aleid. Getuigenis van een wonder dat aan Aleid is geschied. In het boek: "Mirakelen van onse Lieve Vrovwe tot Shertoghenbosch" vinden we namelijk de volgende tekst:

Int jare van MCCCLXXXV 5 daghe in october quamen hier Dybbout van Weli, wonende tot Elden, ende sijn wijf met Aleyten, haer dochter, welc Alyet 3 jaer lam ende alvercropelt was, alsoe dat si niet ghegaen en const. Daer ghelove si haer bedevart ten Bosch tot Onser Zueter Vrouwen, opdat Onse Vrouwe haer helpen wilde, dat si gaen ende ghesont werden mocht. Ende tericht soe wart si ghesont ende mechtech van allen leden. Ende daer liet si die bedevart staen ende vergatter te gaen. Ende daer wart si weder alsoe lam als tevoren. Ende doen gheloveden haer vader ende moeder die bedevart met haer te gaen. Ende doe wart si tericht weder ghesont ende mechtech. Des sijn si comen opten vorsc. dach ende hebben bedevart ende offrande ghedaen, ghelijc alsi gheloeft hadden.

Wilt U in de voetsporen treden van Dibbout van Weli? Dan hoeft U op 25 oktober aanstaande niet helemaal naar Den Bosch te reizen. In de maand oktober maakt het beeld van de "Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch" een rondgang door het Bisdom van Den Bosch, op de 25ste is zij te aanschouwen in de nabijheid van Arnhem-Zuid, zij is dan in de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat te Nijmegen.


2003-2014 Lucas van Elden, Arnhem.