PAROCHIEGESCHIEDENISSEN (35)

door LUCAS VAN ELDEN

MARTENS VAN DE KAPEL

Het is alweer drie maanden geleden, dat we aanwezig waren bij de begrafenis van Hendrikus Johannes (Hent) Martens uit Huissen. Om precies te zijn, het was 28 mei dat we Hent vanuit de parochiekerk van de H.H. Martelaren van Gorcum te Huissen-Zand naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats "De Hoeve" eveneens te Huissen-Zand brachten. Vijf dagen ervoor was hij op 94-jarige leeftijd overleden. Met het overlijden van Hent werd er weer een stukje parochiegeschiedenis, beter gezegd, Rijkerswoerdse kerkgeschiedenis geschreven. Hent Martens, was de laatste bewoner van de boerderij "de Kapel" te Rijkerswoerd. De naam van de boerderij was een verwijzing naar de kapel van een voormalig Mariaklooster te Rijkerswoerd. In het boek "Geschiedenis van Elst", schreef de Heer Taminiau het volgende:

"Verder stond er halfweg tusschen Elst en Elden een nonnenklooster in de buurtschap Rijkerswoerd, gewijd aan de H. Maagd Maria en bewoond door zusters Franciscanessen, waaraan een kapel met rector was verbonden, waar de bewoners van Rijkerswoerd en de Laar dikwijls zullen gekerkt hebben. Deze kapel is in 1812 afgebroken en van de steenen zijn boerenwoningen ter plaatse gebouwd. De plaats is echter in den volksmond blijven voortbestaan en de tegenwoordige bewoner heet nog Martens van de kapel".

Hent Martens was een nazaat van Martens van de kapel, waar de Heer Taminiau over schreef. Bijna heel zijn leven heeft Hent op zijn geboortegrond in Rijkerswoerd gewoond. Tot 1998, toen moest Hent noodgedwongen verhuizen naar het verzorgingstehuis Sancta Maria in Huissen. Met deze verhuizing verdween ook de naam "de kapel" uit Rijkerswoerd. Het gevelbord met de naam "de Kapel" verhuisde met Hent Martens mee.


2003-2014 Lucas van Elden, Arnhem.