PAROCHIEGESCHIEDENISSEN (33)

door LUCAS VAN ELDEN

VAN TELEFOON TOT INTERNET

Wanneer we de eerste bladzijde van dit parochieblad voor ons nemen, zien we daar het internetadres van onze parochies: www.kerkinarnhemzuid.net. Het is alweer zo'n twee jaar geleden dat onze parochies de eerste stappen op het digitale netwerk zetten. Internet is in de huidige maatschappij niet meer weg te denken, zo ook binnen onze parochiegrenzen. Zo vinden we op bladzijde 10 en 11 van de nieuwe parochiegids een lijst met allerlei e-mailadressen. Ook die van Pastoor Lurvink staat daarbij. Daarmee is Pastoor Lurvink de eerste pastoor van de parochies in Arnhem-Zuid met een internetaansluiting.
Dit gegeven bracht ons ertoe om eens te gaan onderzoeken welke pastoor er in het verleden met de tijd mee ging en als eerste telefonisch bereikbaar was. We hebben daarvoor een bezoek gebracht aan de bibliotheek van het Museum voor Communicatie, het voormalig PTT-museum in Den Haag. Daar hebben we gespeurd in vele telefoonboeken. We hebben van alle parochies in Arnhem-Zuid de eerste vermeldingen gevonden. Dient wel gezegd te worden, dat er ten tijde van de eerste vermelding van het telefoonnummer van de Heilige Lucasparochie in Elden, er alleen nog op papier sprake was van Arnhem-Zuid. Arnhem-Zuid lag toen nog op de tekentafels bij de gemeente Arnhem. Hier volgen dan de eerste vermeldingen, eerst het jaar van vermelding, vervolgens de naam van de parochie en de pastoor en als laatste het telefoonnummer:

1933     H.Lucasparochie - Pastoor Wilens     ELDEN 4
1941     H.Sacramentsparochie - Pastoor Tervoert     K 8300-25340
1954     H.Geestparochie - Pastoor Raken     08300-23477
1968     H.Margarethaparochie - Pastoor Mali     08300-23436

Het is dus precies 70 jaar geleden dat de telecommunicatie zijn intrede deed in onze parochiegeschiedenis!
Nu we het toch over telecommunicatie en internet hebben. We kunnen U nog meedelen dat alle artikeltjes van Lucas van Elden (Snuffelaar II) en zijn voorganger Snuffelaar, met ingang van heden ook op internet te vinden zijn:
www.lucasvanelden.nl


2003-2014 Lucas van Elden, Arnhem.