PAROCHIEGESCHIEDENISSEN (32)

door LUCAS VAN ELDEN

DE MALBURGSE KIST (2, slot)

Het is 1572 als Petrus van der Wey wordt benoemd tot pastoor van de Heilige Margarethaparochie. Niet wetende, dat hij daarmee de laatste pastoor wordt van de Malburgse parochie. Het zijn zware jaren voor Pastoor van der Wey. De Hervorming en de oorlogshandelingen zorgen voor een aftakeling van de parochie. Zo schrijft hij in 1586 in het boek van de "Gerfden van Malburgen", dat het kerkgebouw is "vernielt en volnae afgebroecken." Nog 17 jaar lang weet Pastoor van der Wey de kerkdeuren van de vervallen kerk open te houden. Tot 1603, dan sluit hij definitief de kerkdeuren.
De bezittingen van de Malburgse parochie komen in het bezit van de "Stadt Huyssen". De "Malburgsche kist" met onder andere: kerkboeken, schilderijen, twee zilveren kandelaars, een monstrans, twee vergulde kelken, twee zilveren pullen en twee zilveren kerkdeksels, krijgt een plaats in het stadhuis van Huissen. Regelmatig proberen de bewoners van Malburgen de kist met goederen weer in hun bezit te krijgen, in 1650 gebeurd dit onder leiding van Jacob van Biesen, zonder resultaat. De Malburgse kist blijft op het Huissense stadhuis.
Kort na 1657 neemt de "Huissensche richter" Stephan van Herwaarden de monstrans, de twee vergulde kelken, de twee zilveren pullen en de twee zilveren kerkdeksels uit de kist. Hij brengt ze naar de Arnhemse zilversmid Engel Bongardt. Engel Bongardt smelt het zilverwerk en vervaardigt het avondmaalzilver; een beker en een schotel voor de Hervormde Gemeente van Huissen. Het zilver, dat Engel Bongardt over houdt, wordt door hem aangekocht voor een bedrag van maar liefst 163 guldens! Van dat geld schaft de Hervormde Gemeente van Huissen onder andere een bijbel aan. Wat er met de rest van het zilver is gebeurd is onbekend, mogelijk dat Engel Bongardt het verwerkt heeft in n van zijn andere werkstukken.
Wat er verder met de Malburgse kist is gebeurd, blijft voor ons een vraag. Weet U misschien het antwoord?


2003-2014 Lucas van Elden, Arnhem.