PAROCHIEGESCHIEDENISSEN (31)

door LUCAS VAN ELDEN

DE MALBURGSE KIST (1)

Het klinkt misschien raar, maar de geschiedenis van zowel de Heilige Lucasparochie als de Heilige Geest- en Heilig Sacramentsparochie gaat ver terug. We bedoelen dan niet de geschiedenis van de parochies zelf, die is relatief gezien nog erg jong, maar de geschiedenis van de voorgangers van alle parochies in het gebied van Malburgen en Elden (Arnhem-Zuid).
We hebben het dan over de geschiedenis van de Heilige Bonifatius- en Heilige Margarethaparochie. De Heilige Bonifatiusparochie was tot de Reformatie de voorganger van de Heilige Lucasparochie in Elden. Duidelijk aanwezig in ons parochiegebied is nog de witte Bonifatiuskerk aan de Huissensedijk. De toren van deze kerk stamt nog uit die periode. Van de Heilige Margarethaparochie, de voorganger van de Heilige Geest- en Heilig Sacramentsparochie is er helaas niets overgebleven. Of toch... Van een kerkgebouw of toren is er inderdaad geen sprake meer in Malburgen, maar er is wel sprake van een boeiende geschiedenis.
De oudst bekende gegevens van deze Malburgse parochie stammen uit 1309. Theodericus Palmart wordt dan genoemd als plebaan in Malburgen, een plebaan is een pastoor van een bisschopskerk. Op zich is dit al een interessant feit, maar wat de relatie tussen een bisschopskerk en de kerk in Malburgen is, dat blijft, vooralsnog, een boeiend raadsel. Trouwens over de kerk gesproken, volgens diverse geschiedschrijvers zou het kerkgebouw van Heilige Margarethaparochie binnendijks nabij de huidige T-splitsing van de Malburgseveerweg en de Bakenhofweg hebben gestaan. In 1725 zou daar zelfs nog een rune van de kerk gestaan hebben.
Tot de Reformatie is er met grote regelmaat sprake van een kerk in Malburgen, de St. Margarethakerk. Na de Reformatie is er van een Rooms-katholieke parochie eigenlijk geen sprake meer. Toch blijft de Malburgse kerk de gemoederen bezig houden. Zo zijn er boeiende verhalen over de doopvont, de kerkklok en wat te denken van het verhaal over de Malburgse kist...


2002-2014 Lucas van Elden, Arnhem.