PAROCHIEGESCHIEDENISSEN (29)

door LUCAS VAN ELDEN

GEHOORD

Al vele jaren, 35 jaar om precies te zijn, verschijnt er in onze parochies een soort vlugschrift; "Kerkberichten".
De Kerkberichten verschijnt frequenter dan het Parochieblad, waardoor het eigenlijk een soort "laatste nieuws" blaadje is. Door de jaren heen is regelmatig de opzet van Kerkberichten veranderd. Dan was het weer een uitgave van alle parochies tezamen, en vervolgens had iedere parochie weer zijn eigen uitgave. Vele mensen hebben zich al die jaren bezig gehouden met het samenstellen van dit blaadje. Toch willen we n man even apart noemen: Hennie de Bree. Zo'n 19 jaar typte en stencilde, jawel stencilde, Hennie er lustig op los. En van de rubrieken die in zijn periode ontstond was "Gehoord". Het werd uiteindelijk een vaste rubriek, de laatste regels van Kerkberichten. Zomaar een paar "laatste regels"...

Men ontmoet zijn lot vaak op wegen,
die men ingeslagen was om het te vermijden.

Soms moet je zwijgen om gehoord te worden.

Over gokken spreken veel christen van zonde,
dat zij het totoformulier verkeerd hebben ingevuld.

Wie te lang nadenkt voor hij een stap zet,
staat heel zijn leven op n been.

Wanneer mag ik mijn tweede communie doen?

We spreken dikwijls een taal zonder woorden,
de taal van de glimlach, 'n oogopslag, 'n zoen.
Niet iedereen verstaat die taal
en toch spreken we onze diepste gevoelens uit.
Een echte vriend begrijpt ons zonder dat we een woord zeggen.

Gelukkig dat het niet altijd kerstmis is, pfffff.

Wie niet in wonderen gelooft, gelooft niet in het leven...

Bij elke grote boodschap gebruik ik tegenwoordig een cheque...

Waarom gaan zoveel mensen huilen als je stil hun hand vasthoudt?

De vredesbewegingen willen ook vrede met de kerken.


2002-2014 Lucas van Elden, Arnhem.