PAROCHIEGESCHIEDENISSEN (27)

door LUCAS VAN ELDEN

VAN WERELDGESCHIEDENIS TOT PAROCHIEGESCHIEDENIS (2, slot?)

In de vorige editie van parochiegeschiedenissen hebben we kunnen lezen, hoe onze parochies werden geconfronteerd met de harde werkelijkheid van de Tweede Wereldoorlog. In het gebied van de Heilig Sacramentsparochie vielen er, als gevolg van het bombardement, dodelijke slachtoffers te betreuren.
Twee van de slachtoffers kwamen uit de Heilige Lucasparochie, dit lezen we namelijk in het overlijdensboek van de gelijknamige parochie. Uit de aantekeningen van Pastoor Schimmel (1938-1958) blijken: Johan van Hal en zijn 10-jarige zoontje Theo, door deze oorlogshandelingen om het leven te zijn gekomen. Johan was bakkersknecht, en was ten tijde van het bombardement samen met zijn zoontje brood aan het bezorgen in de nieuwbouwwijk Malburgen.
Beide waren op slag dood.
Het lijkt ons aannemelijk dat Pastoor Tervoert (1941-1966) ook dergelijke aantekeningen heeft gemaakt, toch vinden we die niet in het archief van de Heilig Sacramentsparochie. Uit aantekeningen van kort na de oorlog, blijken veel gegevens in het laatste oorlogsjaar verloren zijn gegaan. We stellen vast, dat de gegevens van het bombardement ook slachtoffer zijn van de gevolgen van Tweede Wereldoorlog.
Een bezoekje aan het Gemeentearchief Arnhem, maakt ons ook niet veel wijzer. Ook daar vinden we, in eerste instantie, geen lijst met namen. Zelfs geen officiŽle lijst! Het lijkt wel zoeken naar de bekende speld in de hooiberg. Wel wordt het ons duidelijk dat er in Arnhem 57 dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Uiteindelijk vinden we toch iets, een verwijzing naar een krant; de Arnhemsche Courant van 3 maart 1944. Hebben we de speld gevonden?
De lijst blijkt de rubriek "Burgerlijke Stand" te zijn. De lijst onder het kopje overledenen is opvallend lang... Waardoor de mensen zijn overleden staat er niet bij. Zeker is, dat er ook de slachtoffers van het bombardement tussen staan. Het is moeilijk te geloven, de enige herinnering aan de slachtoffers, een nietszeggende lijst in een krant...


© 2002-2014 Lucas van Elden, Arnhem.