PAROCHIEGESCHIEDENISSEN (26)

door LUCAS VAN ELDEN

VAN WERELDGESCHIEDENIS TOT PAROCHIEGESCHIEDENIS (1)

Voor de meeste parochianen is 22 februari een dag als elke andere. Toch zijn er onder ons parochianen bij wie die datum gegraveerd staat in hun geheugen. We hebben het dan met name over 22 februari 1944, de dag van het bombardement.
Zoals we allemaal weten, voerden de Geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog bombardementsvluchten uit op Duitsland. Met deze vluchten hoopten de Geallieerden het Duitse Oorlogsapparaat snel op de knien te krijgen. Om daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog te bespoedigen.
Op 22 februari 1944 vonden er ook vluchten plaats. Deze vluchten bereikten niet hun oorspronkelijke doelen, door het slechte weer werden ze genoodzaakt hun bommenlast eerder af te gooien. De Geallieerde vliegtuigbemanningen gingen van grote hoogte op zoek naar geschikte plaatsen om de alles vernietigende bommen te kunnen afwerpen. Ze vonden vier plaatsen... Niet wetende dat het plaatsen waren in bezet Nederland; Nijmegen, Enschede, Deventer en Arnhem. De inwoners van deze steden werden van het n op andere moment geconfronteerd met de keiharde realiteit van de Tweede Wereldoorlog. Verwoestend werden de bomtapijten over deze steden heen gelegd. Nijmegen werd het zwaarst getroffen, hier werd zo goed als de gehele binnenstad weggevaagd en vielen er ongeveer 900 slachtoffers te betreuren. De overige steden werden minder zwaar getroffen. In Arnhem vielen ongeveer 50 slachtoffers te betreuren. De bommen vielen in Arnhem op het industrieterrein Het Broek, woonwijk Rijnwijk en de nieuwbouwwijk Arnhem-Zuid.
Slechts enkele minuten waren er nodig, om de moderne nieuwbouw huizen aan de Haagdoornstraat en Wilgenlaan te veranderen in rokende puinhopen...
Slechts luttele seconden waren er nodig om abrupt een einde te maken aan de levens van weerloze mensen...


2002-2014 Lucas van Elden, Arnhem.