PAROCHIEGESCHIEDENISSEN (23)

door LUCAS VAN ELDEN

PASTOORS MET EEN TROFFEL (2, slot)

17 september jl. was het precies 60 jaar geleden, dat Pastoor Tervoert, symbolisch gezien, de eerste van de 900.000 stenen mocht leggen voor de nieuwbouw van de Heilige Sacramentskerk. Wanneer we even vlug rekenen komen we uit op 1941, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Er zullen in Arnhem-Zuid beslist nog wel mensen wonen, die zich dat nog kunnen herinneren.
Voor de oorlog viel de nieuwbouwwijk Malburgen onder de Sint Walburgisparochie in de Arnhemse binnenstad, het Rooms-katholieke deel van de Malburgers kerkten in de Sint Walburgiskerk. Toen in mei 1940 de Rijnburg werd opgeblazen, ontstond er een probleem; Arnhem-Zuid raakte in een isolement, ook het kerkbezoek liep terug. Deze situatie was voor de toenmalige Aartsbisschop Dr. J. de Jong de reden om een nieuwe parochie op te richten in Arnhem-Zuid.
11 oktober 1940 werd Pastoor Henricus Wilhelmus Andreas Maria Tervoert benoemd als de bouwpastoor van de nieuwe parochie in Arnhem-Zuid. Pastoor Tervoert ging voortvarend aan het werk, architect A.J.N. Boosten kreeg gelijk een opdracht om een voorlopig ontwerp te maken voor een nieuwe kerk in de nieuwbouwwijk Malburgen. In juli 1941 had "project-ontwikkelaar" Pastoor Tervoert de papierwinkel in orde, zodat hij twee maanden later zelf de troffel ter hand kon nemen.
Vele parochianen zullen zich Pastoor Tervoert nog wel herinneren, de "eerste steen legger" van de Heilig Sacramentskerk werd geboren op 29 januari 1900 te Gendringen. Op 16 augustus 1925 werd hij te Utrecht tot priester gewijd.
Van 1925 tot 1940 was hij onder andere werkzaam als kapelaan in Oud-Zevenaar en als kapelaan in de Heilige Josephparochie te Utrecht. Van 1940 tot aan zijn emeritaat in 1966 was hij pastoor van de Heilige Sacramentsparochie. Op 20 maart 1977 overleed Pastoor Tervoert, vijf dagen later werd hij, na een uitvaartdienst in zijn Heilige Sacramentskerk, begraven te Gendringen.

Bidprentje Priesterwijding H. Tervoert (1925)


2001-2014 Lucas van Elden, Arnhem.