PAROCHIEGESCHIEDENISSEN (21)

door LUCAS VAN ELDEN

2001, EEN FEESTELIJK JAAR

Na het lezen van de titel zult U misschien wel een beetje vreemd op kijken. Een artikeltje over de parochiegeschiedenissen met als titel: "2001, een feestelijk jaar". "Dit gaat toch niet over geschiedenis": horen wij U denken. Toch wel, want gister is voor vandaag geschiedenis, en vandaag is voor morgen geschiedenis. Snapt U het nog? Laten we maar gelijk vertellen waarom het een feestelijk jaar is.
Beide kerkgebouwen hebben dit jaar iets te vieren.
De Heilige Sacramentskerk viert dit jaar het feit, dat 60 jaar geleden de eerste steen werd gelegd. Dit gebeurde op 17 september 1941 door Pastoor Tervoert, de bouwpastoor van de parochie. De bouwkosten voor het kerkgebouw bedroegen f. 95.000,00. In 1953 werd de tweede fase van de bouw uitgevoerd. De kerk kreeg toen zijn huidige vorm.
Voor de huidige Heilige Lucaskerk is het dit jaar precies 50 jaar geleden dat de eerste steen werd gelegd, tevens werd de kerk in hetzelfde jaar ook geconsacreerd. De eerste steen werd gelegd op 31 januari 1951, door Pastoor Paumen van de Sint Michaëlparochie te Zwolle. Deze Zwolse parochie had na de Tweede Wereldoorlog de Heilige Lucasparochie geadopteerd. De Zwolse Parochianen wisten voor de nieuwbouw f. 31.000, -- bijeen te brengen. Nog geen negen maanden later werd de Heilige Lucaskerk geconsacreerd, dit geschiedde door Monseigneur Jan Olaf Smit op 6 september 1951. Haar definitieve uiterlijk kreeg de Heilige Lucaskerk pas in 1961, toen werd de kerktoren er tegenaan gebouwd.
Kortom, 2001 een jaar met een feestelijk tintje.
Mocht U binnenkort eens een bezoek brengen aan één van deze kerken. Zoek dan eens de eerste stenen op!


© 2001-2014 Lucas van Elden, Arnhem.