PAROCHIEGESCHIEDENIS (17)

door LUCAS VAN ELDEN

VICARIEEN (2, slot)

Zoals we in de vorige parochiegeschiedenis al konden lezen, gaan we het deze keer specifiek hebben over de vicarie van de Heilige Bonifatiusparochie, de voorganger van de Heilige Lucasparochie. In de periode voor de Reformatie is er, voor zover bekend, één vicarie gesticht. Het gaat hier dan om de Sint Nicolaas- of Leydeckers vicarie. De naam Leydecker is mogelijk een verwijzing naar de familienaam van de stichter. Wanneer de vicarie is gesticht is niet bekend, vast staat wel dat het gebeurt moet zijn voor 1542. In dat jaar wordt er melding gemaakt, dat de Sint Nicolaas vicarie te Elden een stuk land bezit langs de dijk. Ook weten we dat de vicarie over een eigen altaar beschikte, hiervan wordt namelijk rond 1550 melding gemaakt. Het Sint Nicolaas altaar werd in die periode verplaatst, en op de plaats van het altaar kwam een kerkbank die door Pastoor Jasper van Delen verkocht werd aan Griet Verwoest, de echtgenote van Wijer Kelrewart. Meer gegevens uit de periode voor de Reformatie hebben we niet kunnen achterhalen. In de 17de eeuw komen we wel weer gegevens tegen over de Sint Nicolaas vicarie. In 1609 zijn Jeronimus Ulger en zijn vrouw Maria Leydecker de collators (beheerders) van de vicarie. Vervolgens komen we nog een aantal data tegen en daarbij de namen van een aantal personen. De rijksoverheid was na de reformatie de eigenaar geworden van de Sint Nicolaas vicarie, en deze wees regelmatig een nieuwe vicaris aan. Zo komen we de volgende gegevens tegen:

4 juli 1626 aan Henric van Biesen Johanszn.

18 maart 1630 aan Richart Snellenberch Johansz.

15 november 1630 aan Nicolaas Snellenberch

20 october 1631 aan Engelbert ab Haeff te Arnhem

Tot zover weer een klein stukje vergeten kerkgeschiedenis van de Heilige Lucasparochie, beter gezegd, de voorganger van de Heilige Lucasparochie: de Heilige Bonifatiusparochie.


© 2000-2014 Lucas van Elden, Arnhem.