PAROCHIEGESCHIEDENIS (15)

door LUCAS VAN ELDEN

KAPELAANS

Na het lezen van de titel van deze aflevering over de parochiegeschiedenis, zullen bij velen van ons herinneringen naar boven komen aan een televisieserie uit 1978. In onze gedachten zien we kapelaan Erik Odekerke weer door het Limburgse land fietsen. We hebben het hier over de serie "Dagboek van een Herdershond" met Jo De Meyere in de rol van Erik Odekerke.
Speurend in de geschiedenis van onze parochie komen we ook enkele kapelaans tegen. Veel kapelaans zijn er in de Heilige Lucasparochie niet actief geweest. Dit komt omdat de parochie, voordat het binnen de gemeentegrenzen van Arnhem kwam te liggen, een kleine parochie was. Er was gewoonweg geen behoefte aan een tweede man. In drukke periodes kon de Heilige Lucasparochie een beroep doen op haar buurparochies en natuurlijk de emerituspastoors die hun laatste levensjaren door brachten in Huize Oosterveld. Kapelaans waren er alleen in de Heilige Lucasparochie wanneer het nodig was. We kunnen dan denken aan een langdurig zieke pastoor of, wat regelmatig voorkwam, bij pastoorswisselingen.
We hebben de "Herdershonden", voor zover bij ons bekend, maar eens op een rijtje gezet. Voor de naam staat het jaar cq. de periode waarin ze in Elden actief waren.

1867   J.B. Geurtsen
1868   L.A. van Raaij
1874   J.H.C. Kok
1878-1879   B.S. Mulder
1912-1913   H.M.L.H. van de Loo
1914-1915   A.W.G.M. Wiegerink
1915-1918   H.F. Frank
1918-1920   G.L. Veeger
1920-1921   H.J.G. Blomesath
1921-1922   F.C. Cosijnse
1921-1923   H.M.L.H. van de Loo
1944   J.D. van der Vugt
1957-1958   G.L. Voskuilen
1968   J. Dankers
1968-1970   H. Visser

2000-2014 Lucas van Elden, Arnhem.