PAROCHIEGESCHIEDENIS (13)

door LUCAS VAN ELDEN

TE LAAT

We gaan weer terug in de tijd, naar het begin van de vorige eeuw. Om precies te zijn het jaar 1907. Het is zaterdag 3 augustus, Mevrouw I.W.J. Vos de Wael zit achter haar secretaire en schrijft een brief. De brief is gericht aan de Aartsbisschop van Utrecht, Monseigneur H. van de Wetering. Het wordt een korte brief, want er is haast bij. Mevrouw I.W.J. Vos de Wael verzoekt de bisschop om, als verrassing, de jubilerende Eldense pastoor A. Jansen (10-08-1867 tot priester gewijd) voor te dragen voor een pauselijke zegen of eventueel te gedenken met een orde. Ze ondertekent de brief: "Henriėtte van Voorst tot Voorst". Ze geeft de brief aan een bediende om hem naar het postkantoor te brengen.
Het is maandag 5 augustus, de Aartsbisschop van Utrecht, Monseigneur H. van de Wetering zit achter zijn bureau en leest een brief. De brief is ondertekend door Henriėtte van Voorst tot Voorst uit Elden bij Elst. Na het lezen van de brief pakt de bisschop een pen, en noteert op de brief:
"5 augustus 1907, te laat."


© 2000-2014 Lucas van Elden, Arnhem.