PAROCHIEGESCHIEDENIS (11)

door LUCAS VAN ELDEN

LUCAS ALS WEERSVOORSPELLER

Deze keer gaan we het niet hebben over de historie van onze parochie. We gaan het eens hebben over het weer. Iedereen zal het er wel over eens zijn; we hebben dit jaar een fantastische zomer gehad. Al gauw kunnen we ons dan afvragen: "Wat zal de komende winter ons brengen?"
Deze vraag kunnen we ook stellen aan de beschermheilige van onze parochie. Het antwoord krijgen wij in de vorm van een paar weerspreuken, die aan ons zijn overgeleverd. De weerspreuken hebben betrekking op 18 oktober, de feestdag van de Heilige Lucas. En van die spreuken kennen we al:

Wie met Lucas rogge zaait,
't jaar daarop met genoegen maait.

Een spreuk die daar veel op lijkt, luidt als volgt:

Wie met Sint-Lucas rogge zal zaaien,
zal 's zomers met genoegen maaien.

De volgende spreuk heeft ook betrekking op het zaaien en het maaien van het graan:

Is het weer met Sint-Lucas naar behoren,
dan ligt er veel graan in de voren.

In het kort, is het zacht weer op 18 oktober, dan volgt een zachte winter en een goed jaar voor de landbouwers. Is het daarentegen koud op 18 oktober, dan mogen we ons wel hoeden voor de komende winter. Zoals blijkt uit de volgende spreuk:

Als Sint-Lucas zijn mantel draagt,
vriest het dat het kraakt.

Tot slot nog even een algemene spreuk, die geen nadere uitleg nodig heeft:

Met Sint-Lucas geen gezeur,
want de winter staat voor de deur.

O ja, wat voor een weer was het op de 18de oktober?


1999-2014 Lucas van Elden, Arnhem.