PAROCHIEGESCHIEDENIS (10)

door LUCAS VAN ELDEN

DE STEM VAN DE HEILIGE LUCASPAROCHIE

Wanneer wij het hebben over de stem van de parochie, dan bedoelen we hiermee de luidklok van de Heilige Lucaskerk. Met grote regelmaat klinkt zijn "stem" over het dorp Elden. Sowieso iedere dag om 8, 12, en 18 uur, dan klinkt het "Engel des Heren".
In ons archief vinden we de navolgende aantekeningen:

De Nieuwe Klok

Zondag 19 december 1954 werd door Hoog Eerw. Deken Dr. Mulder de nieuwe klok plechtig geconsacreerd, en op kerstavond voor het eerst geluid.
De gieter was de NV. B. Eijsbouts te Asten.
Klankanalyse: bovenoctaaf b
2+3, kwint fis2+2; terts d2+4, prime b1+3 onderoctaaf b+2.
Duur van uitklinken 55 seconden.
Gewicht 326 kg.
Diameter 82,7 cm.
Opschrift: "Laus Deo. Ik roep de mensen weer naar God".
De keuring werd verricht door: Prof. Dr. A. Smijers, Potterlaan 7, Huis ter Heide.
De klok kan vanuit de sacristie en ook vanuit de kamer van de pastoor geluid worden. Driemaal per dag 7, 12 en 18 uur, luidt automatisch de "Engel des Heren" men kan gemakkelijk die tijden wijzigen.
De kosten van de klok bedragen F. 5016,00 waarvan het grootste deel door de parochianen werd geschonken.

Een kleine rekensom leert ons, dat op kerstavond dit jaar de klok zijn vijfenveertigste verjaardag viert.


1999-2014 Lucas van Elden, Arnhem.