PAROCHIEGESCHIEDENIS (8)

door LUCAS VAN ELDEN

CATECHISMUS

De verhalen en de gegevens in de stukjes over de parochiegeschiedenis halen we uit verschillende bronnen. Zo maken we gebruik van geschreven bronnen, archiefstukken uit de diverse archieven, ook ons archief heeft nog interessante stukken. Een andere bron is de overlevering, het navolgende verhaal is zo'n overlevering. Het verhaal speelt zich af in de eerste helft van deze eeuw, welke pastoor de hoofdrol speelt is ons niet exact bekend. Het kan Pastoor Wessels of Pastoor Horstink zijn. De beschrijving van de pastoor, die ons ter ore kwam, hij zou klein en gezet zijn. Het was in die tijd gebruikelijk dat de catechismuslessen in de kerk werden gehouden. De jeugd zat in de kerkbanken en luisterden naar de pastoor, die op een stoel zat vooraan in de kerk. Ook was het gebruikelijk dat de jongens en meisjes van elkaar gescheiden waren. Links van het middenpad zaten de jongens en rechts de meisjes, het kan ook andersom zijn geweest. Ook op die bewuste dag, de jeugd zat in de kerkbanken en de pastoor op zijn stoel ervoor. Er zat die dag iets in de lucht, de jeugd was onrustig. Er werd gegiecheld en geginnegapt. De jongens zaten meisjes uit te dagen en andersom (het is ook een keer gebeurd dat een jongen een kikker mee had genomen in de kerk). Kortom de jeugd was niet bij de les. De pastoor had het ook in de gaten, en het lukte hem niet om de aandacht van jeugd te krijgen. De pastoor had er genoeg van en riep een van de oudere jongens naar voren. Het was de zoon van Boekhorst. Hij gehoorzaamde en liep naar voren naar de pastoor. De pastoor gaf Boekhorst een reprimande en gelastte hem om te draaien. De jonge Boekhorst liet alles over zich heen komen en draaide zich om, toch was hij gespitst op hetgeen wat er komen ging en deed vlug een stap naar voren. De pastoor wilde de jonge Boekhorst een trap tegen zijn achterwerk geven, maar de stap voorwaarts van de jonge Boekhorst had de pastoor niet verwacht. De pastoor miste doel en zijn slof vloog door de kerk en kwam ergens achteraan tussen de banken terecht. De jeugd joelde het uit, en de jonge Boekhorst zat weer snel op zijn plaats, voordat er nog meer onheil gebeurde. De jeugd was niet meer tot bedaren te krijgen. De pastoor zag in dat er van lesgeven die dag niet veel meer terecht zou komen, en stuurde de jongens en meisjes maar naar huis.


1999-2014 Lucas van Elden, Arnhem.