PAROCHIEGESCHIEDENIS (7)

door LUCAS VAN ELDEN

BEGRAVEN IN ELDEN

Over de geschiedenis van het parochiekerkhof zouden we meerdere parochieblaadjes vol kunnen schrijven. We houden ons nu beperkt tot wat jaartallen en feiten. Sinds 1845 heeft de parochie een eigen kerkhof, beter gezegd, een begraafplaats. Deze begraafplaats was gesitueerd nabij de huidige pastorie van de SoW-Gemeente aan de Huissensedijk, hij lag dus niet in het hof van de kerk. In een oud kasboek vinden we de navolgende aantekening van het oude kerkhof:

f. 22,10 voor beuken op het kerkhof.

We kunnen hieruit op maken dat men de begraafplaats wat wilde aankleden. Of dat gelukt is, is ons niet bekend. Wanneer deze begraafplaats werd opgeheven is niet exact bekend. Vast staat dat na 1902, na de inzegening van de vorige Heilige Lucaskerk, het huidige kerkhof werd ingezegend. In een boek over het Geslacht van Voorst tot Voorst vinden we de volgende aantekening:

Barbara Catharina Josephina Debets overleed te Elden
10 december 1889 en werd aldaar op het oude kerkhof ter
aarde gesteld. In 1906 werd haar stoffelijk overschot met
dat van haar echtgenoot overgebracht naar de nieuwe R.K.
begraafplaats bij de R.K. kerk te Elden.

De grafkelder van het Geslacht van Voorst tot Voorst bevindt zich nog steeds op het parochiekerkhof. Het is één van de oudste graven op het kerkhof. In de jaren zestig en zeventig heeft het kerkhof drie kleine uitbreidingen gehad. Naast het begraven is het sinds 1995 ook mogelijk om een urn te laten plaatsen in de urnentuin op het kerkhof.


© 1999-2014 Lucas van Elden, Arnhem.