PAROCHIEGESCHIEDENIS (5)

door LUCAS VAN ELDEN

DE KRUISWEGSTATIES

Wanneer wij door de zijbeuken lopen van de Heilige Lucaskerk kunnen wij 14 kruiswegstaties aanschouwen. Het zijn eenvoudige gipsen staties met een houten lijst en daar bovenop een houten kruisje. Zo op het eerste gezicht is er niets bijzonders aan te zien, of toch...
Lopende langs statie 12, de statie met de tekst "Jezus sterft aan het Kruis", valt het ons op dat de lucht donkerblauw gekleurd is. Terwijl bij alle andere staties de lucht lichtblauw gekleurd is. Na het gereedkomen van de huidige H. Lucaskerk was er geen geld meer voor passende kruiswegstaties. Om toch staties in de kerk te hebben schreef Pastoor Schimmel een brief aan de beeldenfabriek "Sint Joseph" te Venlo. Kort daarna hing er één statie in de H. Lucaskerk, dat was de hiervoor genoemde statie nummer 12. De parochianen vonden de statie zeer mooi, alleen de kleur zou te donker zijn. Er werd gecollecteerd om geld voor de kruiswegstaties bijeen te brengen. De collectie was zo'n succes, dat elke straat in Elden een statie aan de parochie kon schenken. In totaal werd er f. 1150,-- bijeengebracht. De overige staties werden besteld. De levering van de staties volgde spoedig. De kruisjes op de staties werden gewijd door Pater Stokman en de staties kregen hun plaats in de H. Lucaskerk. Sindsdien hangen er 14 staties in de kerk, waarvan er één een afwijkende kleur heeft. Of..., is het toch geen afwijkende kleur? In de Bijbel lezen we het volgende over Jezus' dood. "Het was nu reeds het zesde uur ongeveer, en tot het negende toe werd het donker over heel het land" (Lucas 23:44).


© 1998-2014 Lucas van Elden, Arnhem.