PAROCHIEGESCHIEDENIS (4)

door LUCAS VAN ELDEN

TWEE EERSTE HEILIGE MISSEN

In het jubileumboek "Snuffelarijen rondom Lucas", van de hand van René Maassen, zijn een paar kleine foutjes geslopen. In "Parochiegeschiedenis (1)" lezen we daar ook al over. Laurentius Pilsen is de eerste herder (voor zover bekend) van de Eldense Rooms-Katholieken na de Reformatie, dus niet Gosewinus Everwijn zoals het jubileumboek meldt. Ook de tekst bij de foto op bladzijde 112 is niet helemaal correct. De tekst vermeldt: "Een foto van één van de hoofdpersonen in de brief: Pater Jan van Looij w.p." Op de foto zien we inderdaad Jan van der Looij, maar hij is niet één van de hoofdpersonen. De broer van Jan, Clemens, is één van de hoofdpersonen. Clemens hield op 05 augustus 1928 zijn eerste Heilige Mis, waarvan in de genoemde brief een verslag werd gedaan. Jan van der Looij zal wel bij die eerste Heilige Mis aanwezig zijn geweest. Jan moest nog vijf jaar geduld hebben. Op 09 juli 1933, kon hij voorgaan bij zijn eerste Heilige Mis in de Heilige Lucaskerk. Twee weken daarvoor, op 29 juni 1933 was Jan door Z.H. Exc. Mgr. A. Lemaitre tot priester gewijd in de Primatiale Basiliek te Carthago (Tunesië). In datzelfde jaar ging Jan naar Zaïre, waar hij 40 jaar lang missionaris was bij de Witte Paters. Jan overleed op 23 juni 1985 te Boxtel, hij werd 81 jaar oud. Pater Clemens van der Looij vertrok in 1928 naar de missie in Curaçao, zijn laatste functie was Vicaris Generaal van het Bisdom Willemstad. Clemens overleed op 13 februari 1968 te Willemstad, hij werd 66 jaar.


© 1998-2014 Lucas van Elden, Arnhem.