PAROCHIEGESCHIEDENIS (2)

door LUCAS VAN ELDEN

NAAR KEVELAER

Kevelaer is een Duitse Maria-bedevaartplaats waar vele parochianen jaarlijks heen gaan. De één gaat individueel, de ander in groepsverband. De bedevaart naar Kevelaer is zelfs ouder dan onze parochie. In de 17de en 18de eeuw gingen de bedevaartgangers te voet of met paard en wagen naar Kevelaer. In de loop van de 19de eeuw werd de trein het vervoermiddel voor de bedevaartgangers. Na de Tweede Wereldoorlog werd de trein opgevolgd door de autobus. In de 19de eeuw gingen de Eldense parochianen met de Arnhemse processie naar Kevelaer. Op 6 augustus 1912 kwam daar verandering in. De Broederschap Betuwse processie naar Kevelaer vertrok die dag voor het eerst naar Kevelaer. Zo lezen we in De Gelderlander van 1912. Ter Beèvaart! Gistermorgen te 7.7 uur vertrok te Elst van het station de eerste Betuwsche processie per extratrein naar Kevelaer. Naar wij vernemen waren ruim 800 plaatskaarten uitgegeven. De Heilige Lucasparochie is vanaf het begin aangesloten geweest bij de Broederschap Betuwse processie naar Kevelaer. Gedurende een 14-tal jaren (1932-1946) vervulde de Heer Merkx de functie van President-broedermeester, één van de belangrijkste functies binnen het broederschap. De Heer Merkx is bij de oudere onder ons beter bekend als Meester Merkx. Een man naar wie in Elden een straat is vernoemd. Sinds de jaren zeventig van deze eeuw, toen het Katholiek Groot Malburgen van de grond kwam, konden de parochianen van de Heilige Lucasparochie ook weer op bedevaart met de Arnhemse broederschap. Tot op de dag van vandaag hebben de parochianen in onze parochie de keus uit twee broederschappen; de Arnhemse Broederschap O.L. Vrouw van Kevelaer of de Broederschap Betuwse processie naar Kevelaer. We kunnen natuurlijk ook met allebei meegaan.


© 1998-2014 Lucas van Elden, Arnhem.