PAROCHIEGESCHIEDENIS (1)

door LUCAS VAN ELDEN

Het jubileumjaar is alweer een paar maanden achter de rug. Zoals belooft blijven in ons parochieblad terug kijken naar onze parochiegeschiedenis. Terug kijken doen we om ons zelf beter te leren kennen. Immers, er is geen toekomst zonder een verleden.

DE STADSKAPELAANS

We gaan eens ver terug in de tijd, we gaan naar de periode voor 1797. De periode dat alleen de Gereformeerden in den Nederlanden openlijk hun geloof mochten belijden. Er was geen sprake van een parochie in Elden.
De Eldense Rooms-katholieken moesten hun geloof belijden in schuilkerken of in boerenschuren. Ook gingen de Eldense Rooms-katholieken naar Huissen, in het buitenland, om daar deel te nemen aan vieringen. Voor 1686 is het niet helemaal duidelijk wie verantwoordelijk was voor de Eldense Rooms-katholieken. Vast staat wel, dat de Aartspriester van Gelderland verantwoordelijk was voor alle Katholieken in Gelderland, dus ook voor die in Elden. In 1686 veranderde die situatie. In het jubileumboek lezen we daar ook iets over, helaas is dat niet helemaal correct. Gosewinus Everwijn was in dat jaar Pastoor van de parochie in Huissen. Hij legde schriftelijk vast, dat hij zijn "Stadskapelaen" tevens de functie geeft van "Pastor-missionarius" van Angeren, Bemmel en Elden. In 1686 was Laurentius Pilsen de "Stadskapelaen" van Huissen, dat hield in dat hij vanaf dat moment de Herder werd van de Eldense Rooms-katholieken. Vanaf 1686 komen we de navolgende "Eldense Herders" tegen:

Laurentius Pilsen 1686 - 1717
Johannes Leppingh 1717 - 1732
Christianus van Eijmeren 1732 - 1786
Wilhelmus Peters 1786 - 1797

In 1797 kregen de Eldense Rooms-katholieken een eigen priester, die men niet hoefde te delen met Angeren en Bemmel. Het was de eerste pastoor van onze parochie: Henricus Brouwer.


1998-2014 Lucas van Elden, Arnhem.