HEILIGE LUCASPAROCHIE 1797-1997 (9)

door SNUFFELAAR II

STATISTIEKEN VAN 1840

Met grote regelmaat kregen de pastoors van de Heilige Lucasparochie verzoeken voor statistische gegevens. Deze verzoeken kwamen voor 1853 van de aartspriesters en na 1853 van de aartsbisschoppen. Deze gegevens werden dan door het aartspriesterschap/aartsbisdom verwerkt in registers. Ook in 1840 werden er gegevens gevraagd. Anno 1997 geeft het antwoord van Pastoor de Reuver (verzonden op 24 mei 1840) ons meer informatie dan alleen de statistische gegevens.

Het getal der zielen: 531.
Communicanten: 321.
Het jaartal van stichting van de gemeente volgens het doopboek:
10 februari 1797.
Patroon van de nieuw gebouwde kerk: Heilige Lucas.
Begraafplaats ontbreekt.
Bij de gegevens omtrent de patroon lezen we letterlijk:
"Patroon van deze nieuw gebouwde kerk H: Lucas bevorens onbekend."

Deze zin verklaart veel. De Waterstaatskerk, gebouwd in 1836, is gewijd aan de Heilige Lucas. Van de voorgaande parochiekerk is de beschermheilige onbekend! Volgens deze gegevens had de eerste parochiekerk geen patroon, Pastoor de Reuver had het beslist geweten, hij "bevolkte" al sinds 1832 het preekgestoelte van de eerste kerk. De Heilige Lucas is dus vanaf 1836 verbonden met onze parochie.


1998-2014 Lucas van Elden, Arnhem.