HEILIGE LUCASPAROCHIE 1797-1997 (8)

door SNUFFELAAR II

ORGELKEURING

Mogelijk heeft U de afgelopen maanden gedacht: "Waar zijn de stukjes van Snuffelaar II?" Door wat problemen met de "vulling" is nummer 8 in de pen blijven zitten. De "vulling" is vernieuwd, hier volgt nummer 8. We vonden een brief van de Katholieke Klokken- en Orgelraad, gericht aan het kerkbestuur. De heer De Bruijn ondertekende de brief op 6 november 1962, alweer 35 jaar geleden.

Eindkeuring orgel Elden. St. Lucas.
Ondergeteekende verrichtte op dinsdag 6 nov 62 de eindkeuring van het drierijig Unitorgel dat de fa. Vermeulen uit Alkmaar in genoemde kerk bouwde. Te voren werden de materialen en de windladen gekeurd te Alkmaar en goed bevonden. De opstelling van het orgel is gunstig vooral omdat het geheel in de kerkruimte zelf staat en alle geluid dus in die moeilijk klinkende spantenkerk komt zonder grote remmingen: zoodoende is het geluid van deze drie registers met hun afleidingen werkelijk forsch en gevuld genoeg. De pijpen zijn mooi de intonatie is goed. De wind zal nog iets verbeterd worden door de afstelling der veren. De presant blijft ook in de 4 en 2 voetligging bescheiden en het changeeren hindert werkelijk niet. De subbas draagt voldoende. Behoudens enkele kleine egalisaties in de registers, een vlotter aanspreken van de salicionaal en een iets hooger opsnijden van dit register, zoodat het iets milder wordt, zijn er geen aanmerkingen te maken. Na het volvoeren van deze laatste voorgestelde werkjes in de volgende week kan Uw kerkbestuur den bouwer volgens contract voldoen.
Mijn gelukwenschen aan U en hem.
In fidem.

Het is fijn om te lezen dat we een goedgekeurd orgel bezitten. De volgende keer moeten we, als het orgel door een van onze organisten bespeeld wordt maar eens luisteren of de subbas voldoende draagt.


1997-2014 Lucas van Elden, Arnhem.