HEILIGE LUCASPAROCHIE 1797-1997 (7)

door SNUFFELAAR II

AAN ZIJNE DOORLUCHTIGE HOOGWAARDIGHEID

Zo luidt de aanhef van de brief die we op dit moment in handen hebben. De brief is geschreven door Pastoor Gerardus Antonius Joseph Wessels. Pastoor Wessels resideerde in onze pastorie van 1913 tot aan zijn dood in het jaar 1922. Pastoor Wessels schreef de brief op 20 april 1920. Hij schreef de brief naar aanleiding van de komst van de zusters van Oosterveld. De Doorluchtige Hoogwaarigheid was de Aartsbisschop van Utrecht; Monseigneur H. v.d. Wetering.
De tekst luidt als volgt:

"Zoals U bekend is vestigen zich de volgende week Zusters van O.L.Vrouw in deze parochie op het landgoed van Mevrouw Vos de Wael. Ook namens het RK Parochiaal Kerkbestuur dezer parochie wend ik mij eerbiedig tot Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid met de vraag in welke verhouding komen wij tegenover de Zusters en welke verplichtingen hebben wij tegenover de Zusters".

De volgende dag, 21-04-1920, ontving de Aartsbisschop de brief. Bovenaan dezelfde brief lezen we namelijk de navolgende tekst in klad:

"Goed voor zijn/anders niet - 21 apr. '20".

Dat Pastoor Wessels er goed voor is geweest kunnen we wel aannemen, want na 77 jaar zijn de zusters nog steeds de bewoners van Huize Oosterveld.


1997-2014 Lucas van Elden, Arnhem.