SINT LUCASPAROCHIE 1797-1997 (5)

door SNUFFELAAR II

EEN PASTOOR OVER HET HOOFD GEZIEN

We zouden dit artikel ook de titel kunnen geven: "Ook een snuffelaar is maar een mens". Mensen kunnen, zoals we weten, fouten maken. En dat is er dus gebeurd, we hebben een pastoor over het hoofd gezien. In "Sint Lucasparochie 1797-1997 (3)" konden we lezen dat Pastoor Schimmel de opvolger was van Pastoor Wilens. Pastoor Wilens overleed op 23 mei 1937, en op 07 januari 1938 kreeg de Lucasparochie zijn nieuwe pastoor; F.J. Schimmel. Er waren lezers, die ons er op attendeerden dat dat niet klopte. En warempel, we waren Pastoor Korbeld vergeten, we hadden hem helemaal over het hoofd gezien. Om voor eens en altijd Pastoor Korbeld niet meer te vergeten drukken we hierbij twee bidprentjes af, die we hebben gevonden in de collectie priesterprentjes van het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen.

Bidprentje Zilveren Priesterfeest J.A. Korbeld (1906-1931) Overlijdensprentje J.A. Korbeld (1879-1937)


1997-2014 Lucas van Elden, Arnhem.