SINT LUCASPAROCHIE 1797-1997 (4)

door SNUFFELAAR II

OECUMENE IN ELDEN (2, slot)

In het vorige artikel hebben we kunnen lezen hoe Pastoor Schimmel welkom werd geheten in Elden. We kunnen wel stellen dat oecumene op dat moment ver te zoeken was. Ook wanneer we luisteren naar de verhalen van de oudere parochianen, soms valt dan zelfs het woord geloofsstrijd.
Gelukkig is dat verleden tijd. Regelmatig zijn er ontmoetingen met andere "geloofsgenoten". We treffen elkaar met regelmaat bij de diverse gespreksgroepen en bij de vieringen. In de wijk Rijkerswoerd vinden we zelfs de Oecumenische Wijkgemeenschap Rijkerswoerd.
Toch is er in het verleden ook sprake geweest van oecumene. Zo weten we uit overlevering, dat Dominee P.J. Roscam Abbing en Pastoor A.J. Jansen (begin 1900) elkaar regelmatig ontmoetten aan een dambord. Dat deze ontmoeting gepaard ging onder het genot van een alkoholische versnapering en een rokertje, dat laat ons raden. Ook deelden de protestanten mee in de feestvreugde bij het zilveren priesterfeest van Pastoor Jansen (10-08-1892). Ook weten we, via een stille getuige, nog een voorbeeld van oecumene uit het verleden. Deze getuige vinden we op ons kerkhof tegen de muur van het priesterkoor; de grafsteen van Johan, en zijn zoontje Theo van Hal. Beiden kwamen op 22 februari 1944 om het leven bij het bombardement op Arnhem. De tekst op deze steen luidt:

"IN DE VERVULLING VAN HET
GROOTSTE GEBOD VAN CHRISTUS.
DE NAASTENLIEFDE, VONDEN
KATHOLIEKEN EN PROTESTANTEN
VAN ELDEN ELKANDER
EN SCHONKEN DIT MONUMENT."


1997-2014 Lucas van Elden, Arnhem.