SINT LUCASPAROCHIE 1797-1997 (2)

door SNUFFELAAR II

DE EERSTEN

Het archief van de Sint Lucasparochie heeft in de oorlogsjaren '44-'45 veel te lijden gehad. Van de periode voor 1945 is er niet veel meer. Wij prijzen ons gelukkig, dat het eerste doopboek de strijd heeft doorstaan. Wanneer wij het doopboek openslaan, lezen we op de eerste bladzijde dat Henricus Brouwer de eerste pastoor is. Hij begint het doopboek op 10 februari 1797. Wij citeren de volgende latijnse tekst:

"Liber Baptizmalis In Novâ Erectâ Statione In Elden, qûa Incepit Die Decimá Mensis Febrúarij Anno Millesimo Septingentesimo Nonagesimo Septimo â Me Primo Pastore Henrico Broúwer, Neo=Ecclesiano=Gebrús."

Met behulp van een latijns woordenboek komen we tot de volgende vrije vertaling:

"Boek der dopelingen voor de nieuw opgerichte statie voor Elden, die begint op de tiende dag van de maand februari van het jaar 1797 door mij eerste pastoor Henricus Brouwer, nieuwe-kerk-leider".

Wanneer we de eerste bladzijde omslaan vinden we de eerste doopinschrijving. Op 11 februari 1797 wordt het eerste kind in de nieuwe parochie gedoopt. Het is Aleijdis, dochter van Franciscus Wolters en Gertrudis van Roggen. De peetouders waren Joannes Wouters en Joanna Wouters. Helaas kunnen we geen blik werpen in het eerste trouw- en begraafboek. Deze hebben waarschijnlijk de oorlog niet overleefd. Toch zijn er wel gegevens bewaard gebleven. In het eerste doopboek vinden we namelijk indexen van huwelijken en overledenen. In de index van de huwelijken vinden we als "eerste" het huwelijk van Stephanus Grob en Gerarda Lovink, het huwelijk werd gesloten op 2 mei 1833. In de index van de overledenen vinden we als "eerste" de overlijdensdatum van Carolus Franciscus de Vries, 15 augustus 1832. Nader onderzoek leert ons dat, Carolus Franciscus de Vries de tweede pastoor was van de Sint Lucasparochie, dat hij moge ruste in vrede.


© 1996-2014 Lucas van Elden, Arnhem.