SINT LUCASPAROCHIE 1797-1997 (1)

door SNUFFELAAR II

SNUFFELAAR

In de herfst van 1927 publiceerde de Snuffelaar een aantal artikelen over de historie van de Sint Lucasparochie. De Snuffelaar kwam tot deze publicatie, om de festiviteiten rondom de zilveren Sint Lucaskerk luister bij te zetten. De voorganger van de huidige Sint Lucaskerk werd namelijk op 15 oktober 1902 ingewijd.
Het komende jaar vieren wij het tweede eeuwfeest van onze Sint Lucasparochie. Wij hebben gemeend, om in 1997 de weg te volgen die de Snuffelaar in 1927 was ingeslagen. Wij zullen het komende jaar enkele "geschiedkundige snuffelarijen" in het parochieblad het licht laten zien. Als begin citeren wij een stuk uit het eerste artikel van de Snuffelaar, dit stuk verwoord eveneens onze gedachten: "Doch bij dit zilveren feest zal het voor heel veel parochianen wel aardig zijn, iets uit de kerkgeschiedenis van ons dorp naar voren te brengen. We meenden dan ook goed te doen onze geschiedkundige aanteekeningen, die we hieromtrend bezitten, wat te ordenen en het zoo niet als geschiedschrijving, doch meer als geschiedkundige snuffelarijtjes aan de lezers voor te zetten. Mogen ze bij de lezers met dezelfde liefde ontvangen worden, als wij ze hen aanbieden!"
"Wie was de Snuffelaar?": horen wij U hardop denken. Nu, 69 jaar na het verschijnen van de eerste snuffelarijen kunnen wij het U vertellen; Meester A.A. Beekman, de eerste hoofdonderwijzer van Sint Jozefschool.


1996-2014 Lucas van Elden, Arnhem.