PAROCHIEGESCHIEDENIS (18)

door LUCAS VAN ELDEN

LOLLY's EN RUMBONEN

Velen van ons zullen zich nog wel pastor Hans Visser herinneren, hij was in de Heilige Lucasparochie actief van 1968 tot 1982. Wat vele zich niet meer zullen herinneren is, dat hij ook actief was in de Heilige Margarethaparochie. De Heilige Magarethaparochie heeft maar heel kort bestaan, van 1968 tot 1970. In deze periode was de Heilige Margarethaparochie de vierde parochie in Arnhem-Zuid. Op 16 juni 1968 ging, toen nog Pater Visser, voor in zijn eerste Heilige Mis. Aansluitend kreeg de Neomist Visser een receptie aangeboden. Verschillende parochianen, zowel uit Heilige Lucasparochie, als uit de Heilige Margarethaparochie zullen daarbij aanwezig zijn geweest. In het archief hebben we een overzicht gevonden met de onkosten die voor deze receptie zijn gemaakt. Laten we maar eens kijken wat 32 jaar geleden de onkosten voor een receptie waren.

Fauteuil

f 390,00

Receptieboek

- 9,15

Huur 100 klapstoelen

- 35,00

Huur 15 klaptafels

- 22,50

Transportkosten

- 3,00

Huur 150 koppen + schotels

- 10,50

Huur 150 lepeltjes

- 7,50

Huur 1 koffiezetmachine

- 12,50

4 pakken koffie

- 6,22

2 pakken suikerklontjes

- 2,92

2 flessen koffiemelk

- 3,10

kosten vervoer

- 2,26

25 cakes

- 31,25

5 pond gesorteerde koekjes

- 9,00

350 lolly's

- 15,75

20 pakjes sigaretten

- 30,00

50 sigaren

- 10,00

25 sigaren

- 8,75

2 sloffen 3 pakjes sigaretten

- 9,00

4 dozen sigaren

- 14,00

1 doos rumbonen

- 4,30

bloemen

- 13,50

48 foto's

- 23,04

TOTAAL

f 673,24


2000-2014 Lucas van Elden, Arnhem.