1951 - 2001,
50 JAAR HEILIGE LUCASKERK

door LUCAS VAN ELDEN

U leest het goed, de Heilige Lucaskerk is dit jaar jarig, hij ziet Abraham.
Alle reden dus voor een artikel over de jarige. Ditmaal een gastschrijver achter het toetsenbord, Lucas van Elden. Normaal schrijft hij de artikeltjes "Parochiegeschiedenissen" in het parochieblad van de H. Lucas-, H. Geest- en H. Sacramentsparochie. Op verzoek van de redactie, ditmaal ook in de Dorpskrant van Elden.

DE VOORGANGER
Vele inwoners van het dorp Elden zullen het zich nog wel weten te herinneren. Het is deze maand precies 57 jaar geleden, dat de oorlogshandelingen tijdens de Slag om Arnhem, alle Eldenaren deed vluchten van huis en haard. Het dorp Elden bleef verlaten achter in de Over-Betuwe. Het werd een spookdorp met als enige bewoners Duitse militairen. Gedurende deze 6 maanden werden vele Eldense gebouwen door oorlogshandelingen verwoest, zo ook de neogotische Heilige Lucaskerk. Slechts 42 jaar heeft deze kerk onderdeel mogen uitmaken van het straatbeeld van de verbindingsweg tussen Arnhem en Nijmegen. Na de oorlog begon voor de Eldense bevolking de periode van wederopbouw, ook voor de Heilige Lucasparochie. Zes jaar lang gingen de Eldense parochianen naar alternatieve kerkgebouwen. Kort na de oorlog werd er "gekerkt" in het klooster Oosterveld en al gauw werd er een ruimte gecreŽerd in de R.K. kleuterschool (tegenwoordig P.C. school De Troubadour).

HEILIGE MICHAELPAROCHIE
De Zwolse Heilige MichaŽlparochie, onderleiding van Pastoor Paumen, adopteerde na de oorlog de Heilige Lucasparochie uit Elden. De reden van deze adoptie was het inzamelen van geld voor de nieuwbouw van een nieuwe kerk in het Over-Betuwse dorp Elden. De Zwolse parochie wist fl. 31.000,00 bijeen te brengen voor de nieuwbouw. Voor die periode een aanzienlijk bedrag. Het geld konden de Zwolse parochianen storten op giro 305631. Per parochiaan, de Heilige MichaŽlparochie bestond in 1951 uit 4400 parochianen, werd er zo'n fl. 7,00 aan Elden geschonken. Ook de Eldenaren zelf bleven niet onbetuigd, zij haalden een bedrag van fl. 4571,00 bijeen. Op 31 januari 1951 werd Pastoor Pierre Hubertus Joseph Paumen de eer gegund de eerste steen te leggen van de nieuwe Heilige Lucaskerk te Elden.

DE NIEUWE KERK
Slechts negen maanden duurde de bouw van de huidige Heilige Lucaskerk, zij het zonder kerktoren. Voor een kerktoren was er nog niet voldoende geld. Op 6 september 1951 werd de Heilige Lucaskerk geconsacreerd door Monseigneur J.O. Smit. Mgr. Smit plaatste in het altaar de relieken van de Heilige Martelaren Vincentius en Vitalis. Tijdens deze gebeurtenis werd Mgr. Smit bijgestaan door de kapelaans Platenkamp en Van Wijk uit Arnhem-Oost. Hier opvolgend ging Deken Dr. W. Mulder uit Bemmel voor tijdens de eerste Eucharistieviering in de nieuwe Heilige Lucaskerk. Het zou nog tien jaar duren voordat de kerk zijn huidige vorm kreeg, in 1961 werd de huidige kerktoren tegen het schip aangebouwd. En hiermee verkreeg de kerk zijn huidige vorm.

HET MIDDELPUNT
De huidige Heilige Lucaskerk werd het middelpunt van het naoorlogse Rooms Katholieke leven in Elden. Ondanks alle maatschappelijk- en kerkelijke veranderingen bleef de Heilige Lucaskerk de deuren open houden voor allerlei activiteiten. Om er een paar te noemen: de gezellige avonden in het Keldertje, de woensdagochtendvieringen in de sacristie, het oefenen van "de muziek", de koffiehoek achter in de kerk, de festiviteiten rondom het 200 jarig bestaan van de parochie en natuurlijk de vele, vele vieringen in de kerk zelf. En natuurlijk mogen we niet de 50
ste verjaardag van de jarige zelf vergeten, 2 september 2001.

We spreken de hoop uit dat de Heilige Lucaskerk, ook de volgende 50 jaren het middelpunt mag zijn, al is het gebied tegenwoordig iets groter dan het dorp Elden.

Ansichtkaart uit Ī1955,  de huidige Heilige Lucaskerk nog zonder toren


© 2001-2014 Lucas van Elden, Arnhem.