ARCHIEFJES (23)

door LUCAS VAN ELDEN

FLESSENPOST

“Waar blijft de tijd!” Komt in onze gedachten op, wanneer we met de voorbereidingen van dit artikeltje bezig zijn. We bladeren door het boekje “Als stenen spreken!”, en laten de indrukwekkende foto’s van de Heilig Sacramentskerk op ons inwerken... Het is alweer drie jaar geleden! Bij de foto van het reliëfbeeld van Maria met Kind wordt onze nieuwsgierigheid opgewekt. De tekst vermeldt namelijk een verhaal over een glazen fles met document, dat achter dit beeld zou zijn ingemetseld. Na enig speurwerk wordt het verhaal van het flesje met document bevestigd. Na verwijdering van het reliëfbeeld van Maria met Kind is inderdaad een flesje aangetroffen. Het document blijkt een papiertje uit een notitieboekje met een stukje tekst. Het stukje tekst is ondertekend door de mensen die in de tekst vermeld worden. Hier volgt de letterlijke tekst zoals die ruim 55 jaar geleden aan het papier is toevertrouwd.

L.S.

Tijdens het pastoraat
van de Zeer Eerw. Heer
H. Tervoert, werd deze
plaquette geplaatst.
De maker Leo Jungblut
geassisteerd door
A. van Schalkwijk, leeraar
metselen, H.J.Boumeister
koster en Th. van de Lest
heeft dit werk uitge,,
voerd op de 30 april
1953.

Reliëfbeeld van de Heilige Maria met Kind uit de voormalige Heilig Sacramentskerk te Arnhem


© 2008-2014 Lucas van Elden, Arnhem.