ARCHIEFJES (22)

door LUCAS VAN ELDEN

GROETEN UIT ROME (2, slot)

Kunt U zich het vorige artikeltje nog herinneren, over de laatste levensdagen van Dr. H. Schaepman? De Eldense Doctor Jan - oftewel Prof. Dr. J.H.E.J. Hoogveld - verhaalt over zijn herinneringen aan Dr. Schaepman, tijdens de herdenkingsrede ter gelegenheid van de 25-jarige sterfdag. Uit die rede blijkt, dat het schrijven van kaarten één van de laatste activiteiten is geweest van Dr. H. Schaepman. Eén van die kaarten wordt op 19 januari 1903 bezorgd bij de pastorie van de Heilige Lucasparochie te Elden bij Arnhem. Pastoor Andreas Jansen is de blijde ontvanger. De blijdschap van Pastoor Jansen is echter van korte duur. Twee dagen na de ontvangst van de prentbriefkaart gaat er namelijk een schok door katholiek Nederland, Dr. Schaepman is overleden. Hierbij de afbeelding van een bijzondere kaart uit het archief van het Katholiek Documentatie Centrum.

De man, die in het rijtuig stapt is Paus Leo XIII.
De handgeschreven tekst vermeldt:
“Groeten uit Rome van Dr. Schaepman, J. Hoogveld.”
Ansichtkaart uit 1903, Paus Leo XIII


© 2008-2014 Lucas van Elden, Arnhem.