ARCHIEFJES (21)

door LUCAS VAN ELDEN

GROETEN UIT ROME (1)

Nee, nee we zijn nog niet op vakantie, al zou de titel vermoeden dat we dit artikeltje vanaf een vakantieadres schrijven. Hoewel…, we hebben voor dit artikeltje wel een reisdoel gehad; Nijmegen, het Katholiek Documentatie Centrum in de bibliotheek van de Radboud Universiteit. Het is niet de eerste keer, dat we dit reisdoel hebben voor een artikeltje. Het mag daarom wel eens gezegd worden: “Hierbij bedanken we alle medewerkers van dit documentatiecentrum voor hun gastvrijheid en hun welwillende medewerking!”
Het is maandag 23 januari 1928, een dag in het teken van de herdenking van Dr. H. Schaepman, katholiek voorman en politicus (van 1880 tot 1903 lid van de Tweede Kamer). ’s Middags is er in de openbare leeszaal in Nijmegen de opening van de herdenkingstentoonstelling. ’s Avonds vindt er een herdenkingsbijeenkomst plaats in de kleine concertzaal van De Vereeniging in Nijmegen, vele vooraanstaande katholieken zijn hierbij aanwezig. Drie personen houden deze avond een voordracht over de laatste levensdagen van deze staatsman. De laatste voordracht is van Prof. Dr. J. Hoogveld. Voor de oudere parochianen uit Elden ook wel bekend als Doctor Jan (zijn wieg heeft gestaan in de boerderij de Overmaat).
Doctor Jan verhaalt:

“De onverzettelijke wilskracht moest het echter, tegen ’t versleten lichaam afleggen. ’t Bleef bij het schrijven van enkele kaarten en briefjes en met ’n grimmige “sono un nomo perduto” trok hij zich telkens naar zijn ruststoel bij den haard terug. Donderdag den 8sten Januari trof de pensionzuster hem bewusteloos naast zijn ruststoel. De medicus achtte levensgevaar aanwezig en verzocht ons den patiënt zijn ernstige toestand bekend te maken. Blom belastte zich met deze delicate taak. Omstreeks half acht trok door de stille kloostergang een kleine stoet: de kapelaan van het huis, twee zusters, de beiden studenten en pater Oomen, die de goddelijke reis-spijze droeg. ’t Was een moment van diepe ontroering. Geen inniger accent zal ooit in een confiteor hebben geschreid.”

Tot zover een stuk uit de rede van Doctor Jan. Over een bijzondere gebeurtenis, een gebeurtenis waar we het de volgende keer verder over gaan hebben.


© 2008-2014 Lucas van Elden, Arnhem.