ARCHIEFJES (19)

door LUCAS VAN ELDEN

VROUWE CATHARINA OP HERHALING

Kort nadat Archiefjes 18 was verschenen, kregen we een krantenartikel in ons bezit over de geschiedenis van Malburgen. Dachten we aanvankelijk dat we alles over de bedevaart van Vrouwe Catharina hadden gepubliceerd. Niets was minder waar.
In het krantenartikel - uit de Arnhemsche Courant van 2 maart 1963 - werden we geconfronteerd met de volgende tekst:

Malburgens kerk bestond al in 1396 toen Catharina van Holland, echtgenote van Hertog Willem van Gelre, er op
St. Victorsdag (3 augustus) ter bedevaart ging. Op weg daarheen gebruikte zij een maaltijd in het veerhuis te Malburgen.
De kerk behoorde onder de proosdij Emmerik, als zelfstandige parochie.....

Deze informatie wilden we U niet onthouden. De dag dat Vrouwe Catharina op bedevaart ging en het feit dat zij een maaltijd nuttigde in het Veerhuis te Malburgen werden nog aan de onwetendheid onttrokken. Maar er werd ons nog meer duidelijk. In het krantenartikel werd namelijk ook melding gemaakt van de naam van de veerman van het Malburgse Veer in het jaar 1396. Zo zou er zich in het archief van het Sint Catharina Gasthuis een rekening bevinden uit het jaar 1396 van “Hadewich, veerman te Malburgen”. Wat voor rekening dit was, werd helaas niet vermeld. Zou het de rekening zijn geweest voor het overzetten van Vrouwe Catherina en de maaltijd die zij in het veerhuis heeft genuttigd?
Vrouwe Catharina heeft onze nieuwsgierigheid aangewakkerd, we gaan maar weer eens een bezoekje brengen aan het Gelders Archief. We houden U op de hoogte.


© 2008-2014 Lucas van Elden, Arnhem.