ARCHIEFJES (18)

door LUCAS VAN ELDEN

DE BEDEVAART VAN VROUWE CATHARINA (2, slot)

Zoals we in het vorige artikeltje al kenbaar hebben gemaakt, wagen we ons in dit artikeltje op glad ijs. We gaan speculeren, gissen over het “waarom” van de bedevaart van Vrouwe Catharina. Helaas heeft Vrouwe Catharina geen bron – hierbij denken we aan een dagboek of een brief - nagelaten, waaruit we gegevens kunnen halen over een eventuele reden voor een bedevaart in 1396 naar Malburgen. Willen we inzicht krijgen in het “waarom” van deze bedevaart, zullen we ons moeten oriënteren op andere feiten. Hierna volgt een opsomming van een aantal feiten, die ons wel bekend zijn:

Een aantal feiten op een rij, die ons een mogelijk antwoord geven op de vraag, waarom Vrouwe Catharina op bedevaart is gegaan. Wij hebben zo ons idee, U ook?


© 2007-2014 Lucas van Elden, Arnhem.