ARCHIEFJES (16)

door LUCAS VAN ELDEN

PASTOOR REUVER WIST HET!

In het verleden, nog ver voor de oprichting van de Emmausparochie, werden we op een dag benaderd met de vraag: ”Hoe komt de Heilige Lucaskerk aan de naam Lucas?” We moesten het antwoord op deze vraag schuldig blijven. We wisten het niet. Sterker nog, we weten het nog steeds niet. Toch kunnen we wel achterhalen wanneer die naam aan de kerk in Elden is verbonden. De voormalige Heilige Lucasparochie is officieel opgericht op 30 april 1855. Dit is allemaal te vinden in het archief van het Aartsbisdom Utrecht in de “Omschrijvingen der parochiën” welke in 1855 zijn opgemaakt. Voor deze datum spreekt men overigens over de “Rooms-katholieke Statie te Elden”, die op 10 februari 1797 zijn levenslicht zag. Dat de parochie de naam Lucas krijgt is eenvoudig te verklaren. Het toenmalige kerkgebouw draagt dan namelijk al de naam Heilige Lucas. Dit gebouw is overigens nog steeds in Elden te vinden - aan de Huissensedijk - maar dan onder de naam Gelredomezicht. Het kerkgebouw krijgt in 1836 bij de ingebruikname officieel de naam Heilige Lucas. Zo lezen we in een brief, geschreven op 24 mei 1840 door Pastoor Reuver (pastoor te Elden van 1832 tot 1841) aan Aartspriester Terwindt, de navolgende tekst:

“Patroon van deze nieuw gebouwde kerk H. Lucas
bevorens onbekend.”

En… Pastoor Reuver kan het weten, want hij is namelijk de bouwpastoor van die “nieuw gebouwde” kerk in 1836. Wij kunnen dus stellen, dat hij ook zal hebben geweten hoe het kerkgebouw aan de naam Heilige Lucas is gekomen.


© 2007-2014 Lucas van Elden, Arnhem.