ARCHIEFJES (15)

door LUCAS VAN ELDEN

POTLOODKRABBELS

Dit jaar is het 55 jaar geleden dat Pastoor Tervoert een aantekening heeft gemaakt op de eerste bladzijde van het doopboek van de voormalige Heilig Sacramentsparochie, om precies te zijn heeft hij dat gedaan op 9 december 1952. Het is een bijzondere en waardevolle aantekening.

Dit doopboek is na de bevrijding zo
aangetroffen in de geplunderde kerk.
Uitscheuringen en potloodkrabbels en andere
vernielingen zijn door de Duitsers gepleegd.
Om historise redenen is het zo gelaten en
verder gebruikt.
Arnhem – Z.
9-12-’52
H. Tervoert
pastoor

Het is een klein stukje tekst, maar de inhoud zegt veel, héél veel! Zoals we onder andere lezen hebben de Duitse militairen in de Tweede Wereldoorlog ook hun sporen nagelaten in het doopboek. Behoudens de uitscheuringen, potloodkrabbels en andere vernielingen hebben ze ook stukken tekst geschreven in het doopboek. Helaas zijn wij niet in staat om de stukken tekst te lezen. Niet dat we de Duitse taal niet machtig zijn, maar de stukken tekst zijn geschreven in het oud Duitse schrift. Sommige stukken tekst zijn wel te herkennen, dat zijn namelijk lijsten met namen; wachtroosters. Om deze puzzel op te lossen, zijn wij de grens overgegaan. We hebben contact met mensen, die voor ons proberen de tekst in het hedendaagse Duitse schrift op het papier te krijgen. Daarover in de toekomst misschien meer. Het stukje tekst van Pastoor Tervoert zegt ons ook iets over hem; zijn gevoel voor realiteit en zijn historisch bewust zijn. Het is dankzij hem, dat dit unieke document in de oorspronkelijke staat bewaard is gebleven. Het mag gezegd worden: “Dank U wel Pastoor Tervoert!”


© 2007-2014 Lucas van Elden, Arnhem.