ARCHIEFJES (14)

door LUCAS VAN ELDEN

VOOR GELOOF EN PAUS (3, slot)

Omdat we U ditmaal ook een afbeelding willen tonen, houden we het kort en vallen gelijk met de deur in huis. De doopinschrijving van Lambertus Peters, daar waren we vorige keer gebleven, weet U het nog? Pastoor Huberts had het druk op 10 maart 1850, maar liefst drie doopinschrijvingen vinden we op die dag in het doopboek van de Heilige Lucasparochie. De laatste doopinschrijving op die dag, is die van de Eldense zoeaaf, we lezen:

10 martii Baptizatus est Lambertus f.l. Antonii Peters et Engelina Wilhelmina Menting Susc. Joannis Menting et Henrica Berends

Lambertus zal inderdaad de laatste dopeling van die dag zijn geweest, volgens zijn geboorteakte zag hij namelijk het levenslicht op 10 maart 1850 “des avonds ten acht ure”. Ter afsluiting van onze speurtocht, brachten we nog een bezoek aan de bibliotheek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bij het Nederlands Zoeaven Museum hadden we namelijk nog een kopie van een foto uit een Katholieke Illustratie meegekregen. Na enig speurwerk vonden we in de universiteitsbibliotheek de bewuste Katholieke Illustratie. De voorpagina vermeldde de datum van 5 februari 1930 en op bladzijde 424 vonden we de onderstaande afbeelding. Bij de middelste persoon lezen we de volgende tekst:

De heer L. Peters te Rotterdam, oud-pauselijk zouaaf, wordt 10 maart 80 jaar.

Katholieke Illustratie 5 februari 1930 L.Peters 80 jaar


© 2007-2014 Lucas van Elden, Arnhem.