ARCHIEFJES (11)

door LUCAS VAN ELDEN

DE LAATSTE EERSTE

Zondag 1 april 1990 is een drukke dag voor Marianne Schulte Kemna. Die dag neemt ze, met twee afscheidsvieringen, afscheid van de parochies in Elden en Arnhem-Zuid. Eerst is er een viering in de Heilige Lucaskerk, om vervolgens snel naar de Kandelaar te gaan, waar de volgende afscheidsviering plaatsvindt. Bijna 7 jaar is ze pastor geweest in het zuidelijke deel van Arnhem. Het is een bijzonder afscheid. Er wordt namelijk afscheid genomen van de eerste vrouwelijke pastor van Elden en Arnhem-Zuid!
Terwijl wij dit schrijven, weten wij dat er zeer binnenkort wederom zo’n bijzonder afscheid wordt genomen. Ditmaal wordt er afscheid genomen van de eerste vrouwelijke vice-voorzitter van het Emmausparochiebestuur; Anny Rutten.
Sinds de oprichting van de Emmausparochie, op 1 januari 2005, heeft zij samen met Bert Oostveen het vice-voorzitterschap gedragen. Daarvoor is Anny Rutten de laatste vice-voorzitter van het parochiebestuur van de Heilige Lucasparochie geweest, oftewel, de laatste “eerste vrouwelijke vice-voorzitter” van het parochiebestuur van de Heilige Lucasparochie. Op 1 juli 1997 heeft zij de taak van Jan Bakker overgenomen, bijna een decennia heeft zij de functie van vice-voorzitter vervuld.
We vragen ons nu af, wie zijn de eerste vrouwelijke bestuursleden in de parochiebesturen van de Heilige Lucas- en Heilig Sacrament/Heilige Geestparochie geweest? We hebben wat speurwerk gedaan, maar konden het niet achterhalen.
Weet U het? Laat het even weten: info@lucasvanelden.nl.


© 2006-2014 Lucas van Elden, Arnhem.