ARCHIEFJES (7)

door LUCAS VAN ELDEN

DE STAMBOOM VAN EEN PASTOOR (1)

Het gebeurt niet vaak, maar af en toe krijgen we via onze website (www.lucasvanelden.nl) een reactie of een vraag om informatie. Zo werden we enkele maanden geleden benaderd door - wat later bleek - een ver familielid van Pastoor Schimmel. De mailschrijfster schreef ons dat ze bezig was met het uitzoeken van haar stamboom. Tijdens haar zoektocht was ze een Frans Joseph Schimmel tegengekomen, een broer van haar overgrootvader. Ze wilde weten of dit dezelfde persoon was, waarover in onze artikeltjes geschreven werd. Inderdaad het bleek dezelfde persoon te zijn. Even voor alle duidelijkheid, Pastoor Frans Joseph Schimmel was pastoor van de voormalige Heilige Lucasparochie van 1938 tot 1958. Het mailcontact resulteerde in een uitwisseling van gegevens over de oud-oudoom van de mailschrijfster, Pastoor Schimmel dus. Met deze gegevens hebben we een kleine kwartierstaat van Pastoor Schimmel kunnen samenstellen, die we U niet willen onthouden. Maar voordat we U kennis laten maken met de voorouders van Pastoor Schimmel, gaan we eerst even rekenen, oftewel een korte uitleg over een kwartierstaat.
Een kwartierstaat begint altijd met nummer 1, ook wel proband genoemd, in dit geval Pastoor Schimmel. Zijn vader krijgt nummer 2 en zijn moeder nummer 3. De vader van zijn vader krijgt nummer 4 en de moeder van zijn vader krijgt dan nummer 5. De vader van zijn moeder krijgt nummer 6 en de moeder van zijn moeder krijgt nummer 7. De oplettende lezer zal mogelijk al een verband zien, de mannen (met uitzondering van de proband) hebben even nummers en de vrouwen oneven nummers. De mannen (met uitzondering van de proband) duiden we aan met x2, en de vrouwen duiden we aan met x2+1. Om wat te oefenen sluiten we dit artikeltje af met een paar rekenopgaven, de antwoorden volgen in het volgende parochieblad.
Wat voor nummer krijgt de vader van de persoon die in de kwartierstaat nummer 65 heeft? Welk nummer krijgt zijn moeder (een van de grootmoeders van nummer 65)? En welk nummer krijgt het kind van nummer 65?
Veel succes!


2005-2014 Lucas van Elden, Arnhem.