ARCHIEFJES (3)

door LUCAS VAN ELDEN

VELDWACHTER HAMEL (2, slot)

Het is gelukt! We hebben iemand gevonden, die ons heeft geholpen met het oplossen van de Latijnse puzzel, waar we het vorige artikeltje mee eindigden. Voormalig rijksarchivaris van de provincie Gelderland, de Heer Mentink heeft, met ondersteuning van zijn echtgenote, de Latijnse puzzel opgelost. Mevrouw van Kempen (lerares Geschiedenis) en de Heer Lurvink (ons wel bekend) hebben vervolgens ook nog een steentje bijgedragen. Hier volgt dan de vertaling van een zeer bijzondere overlijdensinschrijving.

18 Augustus vroom en voorzien van de Sacramenten is gestorven Herman Diederic Hamel, die eerst militair, later veldwachter in Elst, tenslotte in Elden, is geweest en geen voorbeeldig leven heeft geleid. Want toen hij in Elst woonde kwam hij niet vaker dan één keer per jaar naar de Heilige bijeenkomst, maar ook de laatste drie jaar niet naar de biecht, noch naar de Paasviering, en leek hij zijn geloof geheel verloren te hebben, ja zo zeer zelfs dat hij wel een niet-katholieke geestelijke tot zijn huis toe liet, maar niet de pastoor of zijn assistenten. Maar op 28 juli bij de Vespers heeft hij mij toegang gevraagd en heeft hij zich bekeerd, en zo was hij voor ieder tot voorbeeld. En vroom en rustig de hoogste barmhartige God dankzeggend voor zijn bewezen gunsten en genade is hij gestorven in het volste vertrouwen op de barmhartigheid van God. Zijn bekering, waarop ik nauwelijks durfde hopen, moet ik toeschrijven aan de gebeden die voor hem werden gezegd en aan de medailles van het Allerheiligste Hart van Jezus en Maria en onze L.Vr. van het H. Hart, die door zijn echtgenote Clara op zijn kleren genaaid en bevestigd waren. Hij was geboren in Bredevoort bij Aalten, vader afkomstig uit Duitsland, op 26 maart 1810.


© 2004-2014 Lucas van Elden, Arnhem.