ARCHIEFJES (1)

door LUCAS VAN ELDEN

DE AANLEIDING

Het is vroeg in de ochtend, de meeste mensen zijn gewekt door het motorgeronk van de vele vliegtuigen. Ze vragen zich af, wat er aan de hand is: "Is het oorlog?" Naar buiten kijken heeft geen zin, het is nog donker. Plotseling klinkt er een doffe dreun. Dan gaat het, als een lopend vuurtje in het rond: "De Rijnbrug is opgeblazen, het is oorlog, de Duitsers zijn ons land binnengevallen!" Verbijstering alom. Het is 10 mei 1940, Nederland is in oorlog met Duitsland. Na vijf dagen strijd capituleert Nederland, Nederland wordt bezet door Duitse troepen. Het Nederlandse volk probeert vervolgens de draad weer op te pakken, het leven gaat door.Toch lukt dat niet bij iedereen. Zo zijn de parochianen van de Sint Walburgisparochie in Arnhem-Zuid zo goed als afgesloten van hun parochiekerk. Door het opblazen van de Rijnburg, door Nederlandse Genie eenheden, is kerkgang problematisch geworden. Was het ten tijde van de brug; "een stief kwartiertje lopen", na 10 mei was het een hele operatie om aan de andere kant van de Rijn te komen. Gelukkig lagen de brugdelen van de oude Schipbrug nog in de oude haven, zodat die weer in gebruik kon worden genomen. Toch bleef het een hele tocht om op een zondagmorgen naar de kerk te gaan. Deze situatie bleef voor het Aartsbisdom Utrecht niet onopgemerkt, Aartsbisschop de Jong drong bij de Deken van Arnhem aan op de bouw van een noodkerk in Arnhem-Zuid.
Om regelmatige kerkgang in Arnhem-Zuid weer mogelijk te maken, kreeg Pastoor Tervoert de opdracht om een parochie op te richten en een kerk te bouwen. Nadat er eerst een (te kleine) noodkerk was ingericht in een garage, volgde al snel de bouw van de Heilig Sacramentskerk. Na het lezen van dit artikeltje, zouden we kunnen stellen, dat er een bijzondere aanleiding is geweest tot de bouw van de Heilig Sacramentskerk: een oorlogshandeling, het opblazen van de Arnhemse Rijnbrug.


2004-2014 Lucas van Elden, Arnhem.